TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.

Vítejte na e-Vzdělávacím portále


Nejste ještě přihlášeni na žádný e-vzdělávací kurz či seminář?

Pro příhlášení vyplňte přihlášku, kterou naleznete ke stažení níže. Po zpracování Vám bude doručen e-mail s přihlašovacími údaji a informacemi pro vstup do Vámi vybraného kurzu/semináře. Přihlášky zasílejte na kristyna.citova@tuvaustria.com
 


Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Materiál je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, energetiky, ekology organizací a další Seminář je určen pro pracovníky, kteří si chtějí rozšířit své základní znalosti o fungování systému managementu v organizaci a provádění interních auditů, všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci, každému kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu v organizaci, pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti.              Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

    „Osvědčení o absolvování semináře Audit systému managementu - interní auditor

 

 Po vypršení studijního limitu (30 dnů) je účastníkovi přístup do kurzu omezen, avšak přístup na portál mu nadále zůstává. 


Materiál je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, energetiky, ekology organizací a další pracovníky pracující v oblasti systémů managementu a pro další partnery.

Záměrem je představit možnosti řízení hospodaření s energií s využitím systému managementu hospodaření s energií dle požadavků normy:

ČSN EN ISO 50001:2019 :   Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

Datum účinnosti 21.8.2018

 

Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

    „Osvědčení o absolvování semináře revize normy ISO 45001:2018

 

 Po vypršení studijního limitu (30 dnů) je účastníkovi přístup do kurzu omezen, avšak přístup na portál mu nadále zůstává. 


Seminář je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, osoby odborně způsobilé, techniky bezpečnosti práce a další pracovníky pracující v oblasti BOZP a PO a pro další partnery se vztahem k systémům managementu.

Záměrem je představit změny v oblasti požadavků systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsaženy v nové normě:

ČSN ISO 45001:2018 : Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

Datum vydání: 1.10.2018

Datum účinnosti: 1.11.2018

Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

    „Osvědčení o absolvování semináře revize normy ISO 45001:2018


 Po vypršení studijního limitu (30 dnů) je účastníkovi přístup do kurzu omezen, avšak přístup na portál mu nadále zůstává.

Tento přípravný kurz je určen všem zájemcům o získání odborné způsobilosti, a dále zájemcům z řad investorů (zadavatelů), stavebních firem (zhotovitelů), v oblasti stavebnictví, zaměstnancům projekčních organizací, obecních a stavebních úřadů.

Cílem tohoto kurzu je poskytnout základní informace o činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě zájmu o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi jsou zde uchazečům poskytnuty ke stažení učební texty TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o., a to včetně testů, pomocí kterých je umožněna individuální příprava ke zkouškám.


Po vykonání zkoušky z OZO (v prevenci rizik a koordinátor BOZP na staveništi), popřípadě po vypršení studijního limitu (30 dnů) je účastníkovi přístup do kurzu omezen, avšak přístup na portál mu nadále zůstává.

Tento přípravný kurz je určen všem zájemcům o získání odborné způsobilosti, kteří se starají o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců BOZP a zájemců k získání odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

 

Cílem tohoto kurzu je poskytnout základní informace o činnosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. V případě zájmu o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jsou zde uchazečům poskytnuty ke stažení učební texty TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o., a to včetně testů, pomocí kterých je umožněna individuální příprava ke zkouškám.


Po vykonání zkoušky z OZO (v prevenci rizik a koordinátor BOZP na staveništi), popřípadě po vypršení studijního limitu (30 dnů) je účastníkovi přístup do kurzu omezen, avšak přístup na portál mu nadále zůstává.

Materiál je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, ekology, energetiky, bezpečnostní techniky organizací a další pracovníky pracující v oblasti systémů managementu a pro další partnery.

Záměrem je představit oblast požadavků systémů managementu jednotlivých norem:

ČSN EN ISO 9001:2016   :   Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 14001:2016 :   Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 45001:2018       :   Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 : Informační technologie – Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky

ČSN EN ISO 50001:2019:    Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO 3834-2:2006:   Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost.


Účastníkům  bude po úspěšném vykonání  testu na závěr e-semináře vystaveno „Osvědčení  o absolvování semináře  Systémy managementu“


Po vypršení studijního limitu (30 dnů) je účastníkovi přístup do kurzu omezen, avšak přístup na portál mu nadále zůstává.


Přeskočit: kategorie kurzů

Kategorie kurzů